S1

Înregistrare online şi încărcare prezentări

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a prezentărilor devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [10 Mai 2021]

S2

Termenul limită de transmitere a prezentărilor

Este atins termenul limită de transmitere a prezentărilor.
[10 Iunie 2021]

S3

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea prezentărilor şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea prezentărilor. [15 Iunie 2021]

S4

Desfășurarea online a simpozionului [18 Iunie 2021]

Parteneri:
Asociatia Studentilor Facultatii de Agricultura
Simpozion Agricultura

Simpozionul Studenţesc al Facultăţii de Agricultură

Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București

18 iunie 2021, Bucureşti, România

 

Dragi studenţi şi colegi,

Avem plăcerea să vă invităm la a patra ediţie a Simpozionului Studenţesc al Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în ziua de 18 Iunie 2021.

Simpozionul îşi propune să aducă împreună studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu preocupări în domeniile Agricultură, Biologie şi Silvicultură.

Obiectivul principal al Simpozionului este de a prezenta rezultatele studiilor științifice și profesionale ale studenților și specialiștilor în agricultură, biologie și silvicultură, precum și din domeniile profesionale conexe. Simpozionul contribuie la adăugarea de plus valoare procesului formativ şi încurajează dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică. De asemenea, evenimentul aduce o contribuţie importantă la stabilirea unei mai bune colaborări și schimburi de idei între studenți, profesori și cercetători, pe baza științei și a practicilor agricole.

Vă invităm să împărtăşim împreună bucuria acestui eveniment!

 

În numele comitetului de organizare,

Prof. dr. Costică CIONTU

Decan al Facultăţii de Agricultură