S1

Înregistrare online şi încărcare prezentări

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a prezentărilor devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [01 Aprilie 2022]

S2

Termenul limită de transmitere a prezentărilor

Este atins termenul limită de transmitere a prezentărilor.
[10 Iunie 2022]

S3

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea prezentărilor şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea prezentărilor. [13 Iunie 2022]

S4

Desfășurarea simpozionului [17 Iunie 2022]

Parteneri:
Asociatia Studentilor Facultatii de Agricultura
Simpozion Agricultura

Simpozionul Studenţesc al Facultăţii de Agricultură

Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București

17 iunie 2022, Bucureşti, România

 

Dragi studenţi şi colegi,

Avem plăcerea să vă invităm la a cincea ediţie a Simpozionului Studenţesc al Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în ziua de 17 Iunie 2022.

Simpozionul îşi propune să aducă împreună studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu preocupări în domeniile Agricultură, Biologie şi Silvicultură.

Obiectivul principal al Simpozionului este de a prezenta rezultatele studiilor științifice și profesionale ale studenților și specialiștilor în agricultură, biologie și silvicultură, precum și din domeniile profesionale conexe. Simpozionul contribuie la adăugarea de plus valoare procesului formativ şi încurajează dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică. De asemenea, evenimentul aduce o contribuţie importantă la stabilirea unei mai bune colaborări și schimburi de idei între studenți, profesori și cercetători, pe baza științei și a practicilor agricole.

Vă invităm să împărtăşim împreună bucuria acestui eveniment!

 

În numele comitetului de organizare,

Prof. dr. Costică CIONTU

Decan al Facultăţii de Agricultură