S1

Înregistrare online şi încărcare prezentări

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a prezentărilor devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [01 Aprilie 2022]

S2

Termenul limită de transmitere a prezentărilor

Este atins termenul limită de transmitere a prezentărilor.
[10 Iunie 2022]

S3

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea prezentărilor şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea prezentărilor. [13 Iunie 2022]

S4

Desfășurarea simpozionului [17 Iunie 2022]

Comitetul Ştiinţific

 • Prof. univ. dr. Costică CIONTU - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Mircea MIHALACHE - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Viorel ION - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Doru Ioan MARIN - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Ionela DOBRIN - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Stelica CRISTEA - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Verinară, Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Leonard ILIE - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Cristian IACOMI - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Hellene CASIAN - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Maria Roxana MADJAR - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Dr. Romică TOMESCU - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Șef Lucr. dr. Adrian Gheorghe BĂȘA - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Comitetul de Organizare

Comitetul de Organizare

 • Prof. univ. dr. Costică CIONTU
 • Prof. univ. dr. Mircea MIHALACHE
 • Prof. univ. dr. Viorel ION
 • Prof. univ. dr. Leonard ILIE
 • Conf. univ. dr. Lenuța Iuliana EPURE
 • Șef Lucr. dr. Adrian Gheorghe BĂȘA
 • Dr. ing. Sorin IONIŢESCU
 • Student Bianca Ana Maria POPA
 • Student Ana Maria RUSEN
 • Student Horia LUNGU
 • Student Ana Maria MORARU
 • Student Ionela Alexandra SION
 • Student Ana BERCARU